KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) Politika’nın yer aldığı veya Politika’ya atıfta bulunulan https://www.aselsan.com dâhil olmak üzere; ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“ASELSAN”) ait tüm internet sitelerine (hepsi birlikte, "Siteler") uygulanmakta ve bu internet adreslerini ziyaret eden kişileri (“Kullanıcılar”) kapsamaktadır. Çevrimdışı toplanan bilgiler ile üçüncü taraflarca yayınlanan veya elde edilen bilgiler Politika’nın kapsamı dışındadır. Kullanıcılar, Siteler’e ilişkin Politika’yı okuduklarını, Politika’nın ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan doğan düzenlemeler de dâhil olmak üzere Siteler’den kaynaklı tüm hak ve alacaklar ile Siteler’in maddi veya manevi tüm hakları ASELSAN’a aittir. Bu kapsamda Siteler’in herhangi bir bölümünün veya ticari markaların kopyalanması, değiştirilmesi, kaynak kodunun çıkarılması, başka dillere çevrilmesi, türev sürümler oluşturulması yasaktır. ASELSAN internet sitesinde yayınlanan ve telif, diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ASELSAN ya da üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin ve marka, işaret ve logo gibi her türlü tanıtıcı işaretlerin tüm hakları ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. Ancak, yukarıda bahsi geçen tüm unsurlara, internet sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu materyallerin ASELSAN'ın yazılı izni olmaksızın fiziki veya elektronik herhangi bir ortamda kopyalanmayacak, işlenmeyecek, yeniden üretilmeyecek, çoğaltılmayacak ya da herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır. Siteler’de yer alan tüm içerik ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya aittir.


Her Kullanıcı, ASELSAN veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, Siteler aracılığıyla edindiği yazılı, görsel ve işitsel dâhil olmak üzere hiçbir bilgiyi açıklamayacağını, Siteler’de açıklanan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda ASELSAN’ın münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


Siteler’de yer alan her türlü içerik; tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi ASELSAN'dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. İnternet sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Bu internet sitesindeki bilgilerde yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından maddi ve manevi zarar da dâhil olmak üzere ASELSAN'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.


Kullanıcılar, işbu Politika kapsamında Siteler’den edindiği veya öğrendiği her türlü bilgiyi korumayı ve saklamayı; elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik ve benzeri bilgiyi herhangi bir sebeple kullanmayacağını, koruyacağını ve herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın hafif ihmali de dâhil olmak üzere ihmal veya kusuru ile bilginin bir üçüncü kişiye iletilmesi halinde ASELSAN, uğradığı veya uğraması muhtemel tüm zarar, kayıp, dolaylı zarar, kâr kaybı ve her ne nam adı altında olursa olsun tüm kayıplarını Kullanıcı’dan nakden ve defaten tahsil etme hakkına sahiptir. Kullanıcıların bu yükümlülüğü, Siteye erişimlerinin sona erme tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devam edecektir.


Kullanıcı’lar, Siteler’e kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. ASELSAN, Kullanıcılar tarafından iletilen veya yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcılar tarafından Siteler’e giriş yapmak için kayıt sırasında oluşturulacak şifrenin sorumluluğu yalnızca Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresi ASELSAN sistemlerinde kaydedilmemektedir. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir. Şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ASELSAN sorumlu değildir.


ASELSAN, kendi takdirinde olmak üzere Siteler’in içeriğini, bu kapsamda Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirmeye, sona erdirmeye ve Siteler’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Siteler, ASELSAN tarafından verilen hizmetlerin sunulması için elde edilen kişisel verileri http://www.aselsan.com/tr/KVK internet adresinde yer alan ASELSAN Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni, ASELSAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ASELSAN Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına uygun olarak, yalnızca elde edilme amacı ile sınırlı olacak şekilde işleyecek, gerekli hallerde ve yalnızca amaçla bağlantılı olarak üçüncü kişilere aktarabilecek, öngörülen sürelerin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması halinde imha edecektir.


ASELSAN, Kullanıcılar tarafından Siteler aracılığıyla kendisine iletilen bilgileri Politika ve http://www.aselsan.com/tr/KVK internet adresinde yer alan ASELSAN Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni, ASELSAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ASELSAN Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ASELSAN aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Sitelerin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de kullanıcılarla ve üçüncü kişilerle Siteler kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak veya istatistiki değerlendirme veya kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Sayılan hususlar haricinde Sitelere erişim sağlanan cihazın veya bağlantının güvenli tutulması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.


Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ASELSAN, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. ASELSAN, Kullanıcı’ların Sitelerden mümkün olduğunca faydalanması ve süreçlerinin verimli olarak yürütülebilmesi için uygulamada değişiklikler ve güncellemeler yapma veya sunulan hizmetler için ücret talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Siteler’in virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Siteler’e girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.


ASELSAN, Siteler kapsamındaki hizmetlerinin her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Siteler üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma, sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından ASELSAN sorumlu değildir.


Genel olarak, kullanıcı kim olduğunu belirtmeden ya da kişisel bilgilerini vermeden Siteleri ziyaret edebilir. İnternet sitesine erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanımıyla ilgili olarak, kullanıcının iletişim verileri (örn. internet protokol adresi) veya verilerin kullanımı (örneğin, her erişim başlangıcı, bitimi ve kapsamı ile erişilen telekomünikasyon hizmetleri hakkında bilgiler) teknik olarak üretilir ve makul olarak kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir.


Siteler, belirli işlevleri yerine getirmek için etkin bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, kullanılacak olan internet bağlantısı kablosuz ağ bağlantısı (“Wi-Fi”) veya hücresel veri ile sağlanabilecektir. Siteye erişim sağlamak için kullanacağınız hücresel veri maliyeti veya diğer üçüncü taraf ücretleri için hücresel veri sağlayıcınız tarafından yapılacak olan ücretlendirmeler ASELSAN’ın sorumluluğunda bulunmamaktadır. ASELSAN, Siteler’in yapılan her güncellemeye uygun hale getirilmesi hususunda herhangi taahhüt vermemekte, herhangi bir bildirim yapmadan sonlandırılması hakkı her koşulda ASELSAN tarafından saklı tutulmaktadır.


ASELSAN, Siteler’e erişim sağlandığı zaman, aşağıda sayılan verileriniz otomatik olarak işlenebilir ve tüm ASELSAN faaliyetlerinde Siteler’in performansını ya da içeriğini geliştirmek amacıyla bu verileri kullanabilir ve paylaşılabilir. Bu kapsamda ASELSAN iş süreçlerinin geliştirilmesi ve kalite hizmet sunulabilmesi için Siteler üzerinden elde edeceğimiz bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda yer almaktadır:

  • Cihaz Bilgisi: Siteler aracılığıyla satın aldığınız veya müşteri hizmetlerine sorduğunuz ürünle ilgili bilgileri toplayabiliriz. Cihaz bilgisi ürün kodu veya model numarasını, IP adresinizi, ürün kategorisi veya F/W ve S/W bilgisini, ülke kodu veya cihaz ID’sini (MAC Adresi, UUID, vb.) içerebilir.
  • Hesap Bilgileri: Sitelere ilk kayıt olduğunuzda, bazı bilgiler sorulacak ya da örneğin e-posta adresi (kullanıcı ID’niz olacaktır), şifre, telefon numarası, isim ve adres gibi bazı bilgileri girmeniz istenecektir.
  • Kullanıcı Bilgileri: Kullanım bilgileri, örneğin Sitelerde ne gibi adımlar atıldığı, tıklama kayıtları; kaydınızın detayları veya Siteleri nasıl kullandığınız gibi Sitelerden toplanan bilgiler anlamına gelir.
  • IP Adresi: Siteleri kullandığınızda, sunucularımız tarafından otomatik olarak tanınan IP adresinizi otomatik olarak kaydedebiliriz (bu adres, internete bağlanan bilgisayarınızı tanımlayan özgün bir adrestir).
  • Çerez: "Çerez" Sitelerdeki faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri toplamak için hazırlanmış küçük bir metin dosyasıdır. Örneğin, biri Siteler içindeki bir sayfayı ziyaret ettiğinde, çerez kullanıcının bilgisayarına yerleşir (eğer kullanıcı çerezleri kabul etmişse) veya eğer kullanıcı Siteleri daha önce ziyaret etmişse okunur. Çerezler kullanıcıları Web üzerinde izlemek üzere de kullanılabilirler. Birçok internet tarayıcısı çerez aldığınızda uyarması için ayarlayabilirsiniz ya da tarayıcının çerezleri engellemesini isteyebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız Siteleri ziyaret eden diğer kullanıcılar gibi bazı kişiselleştirilmiş özelliklerin avantajından faydalanamayabilirsiniz. Kullandığımız bazı çerezler flash, Google, Facebook veya Adobe çerezleri olabilir. Tarayıcınıza bağlı olarak, bu çerezler otomatik olarak silinmeyebilir. Lütfen kaydedilmiş bu tür çerezlerin nerede olduklarını ve nasıl sileceğinizi bulmak için tarayıcınızı kontrol ediniz.
  • Web İşaretçileri: ("clear gifs," "web hataları" veya "piksel etiketleri" olarak da bilinir) "Web İşaretçileri" özgün tanımlayıcısı olan küçük grafiklerdir, çerezlere benzer şekilde çalışırlar ve Sitelerin belirli sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları saymamıza, tanıtım ve reklam kampanyalarının etkinliğini belirlememize yardımcı olurlar. HTML-formatlı e-posta mesajları içinde kullanıldıklarında, web işaretçileri gönderene e-postanın açılıp açılmadığını, açıldıysa zamanını söyler. Kullanıcının bilgisayarında saklanan çerezlerin aksine, web işaretçileri görünmez şekilde web sayfalarında gömülüdür.


Siteler’de, internet adreslerinin işlevlerinin sağlanabilmesi için kullanılması zorunlu olanlar ile birlikte ASELSAN faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kaliteli hizmetin sunulması amacıyla analitik ve fonksiyonel çerezler de kullanılmaktadır. Kullanıcılar Siteler’i kullanarak çerez kullanımına ilişkin hususları kabul veya reddetme imkânına sahip olacak ve istemesi halinde çerezleri devre dışı bırakabilecektir. Kısaca ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalar olarak tanımlanabilecek çerezlere ilişkin detaylı bilgi almak için Kullanıcıların kullandığın internet tarayıcısının ilgili kısmını incelemesi uygun olacaktır. Siteler’de kullanılan çerezler şu şekildedir;

Çerez Türü, Çerez Adı, Kaynak, Amaç

Çerez Türü

Çerez Adı

Kaynak

Amaç

Kesinlikle gerekli

FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN__JSESSIONID, plbw, WMONID

ASELSAN

Oturumu korur

Kesinlikle gerekli

CS_JSESSIONID

ASELSAN

Bu, web uygulama sunucusunun müşteri destek sayfaları için oluşturduğu oturum kimliğidir.

Kesinlikle gerekli

…_LOGIN_{locale}

ASELSAN

Bu, kullanıcının oturum açma durumunu korumak için kullanılır.

Kesinlikle gerekli

MKT_JSESSIONID

ASELSAN

Bu, web uygulama sunucusunun pazarlama sayfaları için oluşturduğu oturum kimliğidir.

Analitik

s_cc, s_sq, s_vi, s_incusit, s_nr, s_vnum, s_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1

ASELSAN (If javascript on user’s browser does not work, third party cookies are used)

Site trafiğini ve ziyaretçilerin davranışlarını toplar

Analitik

s_cc

ASELSAN (If javascript on user’s browser does not work, third party cookies are used)

Çerezlerin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirlemek için JavaScript kodunu okuyun (sadece “Doğru” olarak ayarlayın)

Analitik

s_sp

ASELSAN (If javascript on user’s browser does not work, third party cookies are used)

ClickMap işlevi etkinleştirildiğinde JavaScript koduyla okuyun. Kullanıcı tarafından tıklanan önceki bağlantı hakkında bilgi içerir

Analitik

s_vi

ASELSAN (If javascript on user’s browser does not work, third party cookies are used)

Benzersiz bir ziyaretçiyi tanımlar

Analitik

s_sv_sid

ASELSAN (If javascript on user’s browser does not work, third party cookies are used)

Tarayıcıda anket oluşturmak için kullanılan JavaScript dosyalarının düzgün bir şekilde önbelleğe alınmasını sağlamak için benzersiz bir sayı saklar

Analitik

s_sv_s1

ASELSAN (If javascript on user’s browser does not work, third party cookies are used)

Bir ankete girmeniz istendiğinde "Daha Sonra" yı tıklayarak ziyaretçinin ertelediği anket kimliklerini saklar. Bir web sitesinin sonraki sayfasında başlatılabilecek anketlerin kimliklerini saklar. Başlamaya başlayan anketlerin kimliklerini saklar. Anket sisteminin yürütülmeye başladığı zamanı saklar (gecikmeli anketler için)

Analitik

s_sv_p1

ASELSAN (If javascript on user’s browser does not work, third party cookies are used)

Alınan veya reddedilen anketlerin kimliklerini saklar. Ziyaretçinin örnekleme oranıyla eşleşip eşleşmediğini belirtmek için bilgileri saklar. Ziyaretçinin müşteri tarafından belirlenen yorgunluk ayarlarına ulaştığından ve anketlerin dışında tutulması gerektiğinden emin olmak için Site Çıkış anketleri başlatırken giderek artan bir sayı saklar.

Analitik

aw1599, UniqueUserld

Affiliate Window ( awin1.com, ist-track.com)

Tıklama çevrimiçi perakendeci bağlantılarındaki kullanıcı işlemine karşı, hizmet sağlayıcı “Affiliatewindow” yeniden yönlendirme yolunda çerezler ayarladı

Analitik

_utma

Google Analytics

Sitenizin benzersiz ziyaretçilerini belirler ve ek bir güvenlik önlemi olarak çerezin geçerliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak için Google Analytics'in kullanıldığı benzersiz bir kimlikle güncellenir.

Analitik

_utmb

Google Analytics

Sitenizin benzersiz ziyaretçilerini belirler ve ek bir güvenlik önlemi olarak çerezin geçerliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak için Google Analytics'in kullanıldığı benzersiz bir kimlikle güncellenir.

Analitik

_utmb

Google Analytics

İster doğrudan yöntem, ister yönlendirme bağlantısı, ister web sitesi araması, ister reklam veya e-posta bağlantısı gibi bir kampanya yoluyla, ziyaretçi tarafından sitenize ulaşmak için kullanılan yönlendirme türünü saklar. Kendi sitenizde arama motoru trafiğini, reklam kampanyasını ve sayfa navigasyonunu hesaplamak için kullanılır. Çerez, her sayfa görünümüyle sitenize güncellenir.

Fonksiyonel

pid (twitter) datr, locate, c_user,tr, locate, c_user, L, lu, W, xs(Facebook)

Twitter Facebook

SNS paylaşımını etkinleştirir. SNS sitelerinden kullanıcı tanımlama çerezleri enjekte edilir. (Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri içermez

Fonksiyonel

ASELSAN_RECENARE_VIEW

ASELSAN

“Son görüntülenenler” işlevini etkinleştirir

Analitik

s_vi_bikx7Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh (Cookie variables are set randomiy)

Site Catalyst

Site trafiğini ve ziyaretçilerin davranışlarını toplar

Fonksiyonel

email_addr

ASELSAN

Kullanıcıların yazdığı e-posta adresini hatırlayın, bu sayfanın bir sonraki ziyaretinde posta adresi otomatik olarak tamamlanır

Fonksiyonel

NID, PREF

Google Maps

Google Haritalar ekran ve kullanım izleme

Fonksiyonel

pcVersion

ASELSAN

Masaüstü sürümünü görmek için kullanıcıların seçimini hatırlar

Fonksiyonel

Bc-visit-id

BoldChat

Web sitesine yapılan bir ziyareti tanımlamak için benzersiz bir visitID'yi depolayan BoldChat alan adı çerezi.

Fonksiyonel

Bc-visitor-id

BoldChat

Web sitesine bir ziyaretçiyi tanımlamak için benzersiz bir ziyaretçi kimliği depolayan BoldChat alan adı çerezi.

Fonksiyonel

_bcvm_vid_xxx:

BoldChat

Web sitesi etki alanındaki 1. taraf çerezi - VisitID ile aynı verileri depolar

Fonksiyonel

_bcvm_vrid_xxx:

BoldChat

Web sitesi etki alanındaki 1. taraf çerezi - Ziyaretçi Kimliği ile aynı verileri depolar

Fonksiyonel

_bcvm_vrid_xxx:

BoldChat

Web sitesi alanındaki birinci taraf çerezi - bir sayfa görüntülemeyi tanımlar - ziyaretçi bir sayfadan ayrıldığında oluşturulur


Daha önce sayılan hususlar haricinde Siteler, kendi kullanım şartları bulunan üçüncü taraf hizmetlerini kullanmaktadır. Bu kapsamda, Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının sunmuş olduğu şart ve koşullara aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Siteler’in diğer internet sitelerine link vermesi durumunda. Politika’da yer alan taahhütler sadece Siteler’de geçerlidir ve diğer internet sitelerini kapsamamaktadır. Siteler’den link ile yönlendirilen internet sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik ve kullanım şartları geçerli olacaktır. Siteler’de reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan ASELSAN sorumlu değildir.


Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının ASELSAN sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde ASELSAN, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.


Kullanıcıların Politika’ya aykırı davranışı halinde ASELSAN’ın kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Bu Politika ve Siteler’de belirtilen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleri ve icra daireleridir.


ASELSAN Politika’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Politika kapsamında düzenlenen hususlar Siteler veya Kullanıcı’ların ihtiyaçları doğrultusunda güncellenebilecektir. Bu doğrultuda, ilgili değişiklikler hakkında bilgi sahibi olunabilmesi adına bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Politika’da sayılan hüküm ve koşullar metnin yayım tarihi olan 01.06.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.


Bize Ulaşın

Şartlar ve Koşullarımız hakkında soru veya öneri veya bilgi taleplerinizi, aselsan@hs02.kep.tradresine ileterek ASELSAN ile iletişime geçebilirsiniz.